Molenweg 2-1  8181 BJ Heerde  Tel: 0578 – 691887    

Airport-Service

1 . U kunt tot uiterlijk 48 uur voor vertrek van uw vliegtuig boeken of annuleren voor Schiphol Privé.

2. U dient altijd de vertrek- en aankomsttijden en de data van de heen- en terugreis te controleren.

3. De vermelde tarieven zijn inclusief bagage, voor zover deze normaal in een vliegtuig is toegestaan en gelden voor minimaal twee personen. Het meenemen van meer bagage is tegen meerprijs mogelijk, mits zulks tijdig is gemeld bij de taxi-onderneming.

4. De taxi-onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, waardoor u de vliegaansluiting mist. Eveneens kan de taxionderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschadigen of zoekraken van bagage. Wij zullen ons vanzelfsprekend inspannen om een en ander te voorkomen.

5. Indien u voor de terugreis opgehaald wordt, dient u binnen een uur na de officiële landingstijd bij het "Meetingpoint" aanwezig te zijn.

6. Indien u niet binnen een uur na landingstijd bij het meeting-point aanwezig bent, zijn wij genoodzaakt € 15,00 per kwartier in rekening te brengen.

7. De reiskosten dienen vooraf dan wel tijdens het vervoer voldaan te worden, mits anders overeengekomen met Van den Beld Personenvoer.

8. Op al onze diensten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer (PDF), gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 18 september 2018, aktenummer 36/2018.

Een exemplaar kan u op verzoek toegezonden worden.

Alle prijzen zijn inclusief 9% BTW.